จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดก่อ เห็ดแดงน้ำหมาก

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดแดงน้ำหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Russula emetica (Schaeff. Ex Fr.) Pers. S.f. Gray
ชื่อวงศ์
RUSSULACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด เป็นรูปกระทะคว่ำ สีแดงอมส้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ตรงกลางเว้าตื้น ขอบม้วนงอลง ผิวเรียบ ใต้ผิวด้านบนมีสีแดงเรื่อๆ เมื่อผิวถลอก ครีบสีขาวหรือสีขาวนวลเรียงห่างกันเล็กน้อยไม่ยึดติดกับก้าน ก้านสีขาวยาว 5-10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-2.5 เซนติเมตร โคนรูปใบพายและเป็นร่องตามยาว เนื้อในก้านสีขาวและมักเป็นโพรง ลักษณะสปอร์ : รูปไข่หรือรูปรีสีขาว ผิวขรุขระและมีสันนูนสานกันเป็นร่างแห
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
การใช้ประโยชน์
รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร
แหล่งที่พบ
บนดิน ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 29-30ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 93% pH 7 วามเข้มแสง 1,495 Lux หลังจากฝนตกหนัก 2-3 วัน แล้วแดดร้อนจัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ลักษณะการเกิด : เกิดเป็นดอกเดี่ยวใกล้กันบนดิน ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
Credit
งานวิจัย : เกษม สร้อยทอง (2537 : 97) l ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 67)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-07