จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดตีนแรด, เห็ดคะน่องช้าง

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดจั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tricholoma crassum Berk.
ชื่อวงศ์
TRICHOLOMATACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ดสีขาวหม่นหรือขาวนวล รูปกระทะคว่ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร เมื่อเป็นดอกอ่อนขอบหมวกม้วนงอลงเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบ สีขาว หนา 1-2 เซนติเมตร ครีบใหญ่สีขาวกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร มีครีบสั้นสลับและเว้าเป็นแอ่งเล็กน้อยก่อนยึดติดกับก้าน ก้านสีเดียวกับหมวก ยาว 5-10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร โคนใหญ่เป็นกระเปาะผิวหยาบเล็กน้อย ลักษณะสปอร์ : รูปกลมรี สีขาว ผิวเรียบมีติ่งอยู่ 1 อัน
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ตลอดฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร
แหล่งที่พบ
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 29ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 95% pH 6 ความเข้มแสง 352 Lux หลังฝนตกและอากาศร้อนอบอ้าว พบตลอดฤดูฝน ลักษณะการเกิด : เกิดดอกเดี่ยว หรือโคนติดกันเป็นกลุ่มตามดินใกล้โคนไม้ประดู่ ไม้กระบก ในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
Credit
งานวิจัย : ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 60) l อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 12)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06