จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดข้าวตอก เห็ดปลวกจิก

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Termitomyces microcarpus (Berk.et Broome) Heim
ชื่อวงศ์
TRICHOLOMATACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด สีขาวนวล รูปร่ม ยอดหมวกสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจะจางหายไปเมื่อดอกบานเต็มที่ ผิวเรียบ เนื้อบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ครีบสีขาวนวล กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ไม่ยึดติดกับก้าน ก้านตรงยาว 2-4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร โคนก้านสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ลักษณะสปอร์ : รูปรีหรือรูปไข่ สีขาว
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ต้นฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร
แหล่งที่พบ
บนพื้นดินที่มีจอมปลวก ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 6 ความเข้มแสง 246 Lux หลังฝนตก มีอากาศร้อนอบอ้าว พบช่วงต้นฤดูฝน ลักษณะการเกิด : หมวกเห็ดคล้ายร่มขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกระจัดกระจายเป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นดินที่มีจอมปลวก ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น
Credit
งานวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 36)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06