จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดขลำหมา เห็ดหำพาน

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alpova tappei Fogel
ชื่อวงศ์
MELANOGASRACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ดรูปกลมหรือค่อนข้างกลม สีเหลืองอมส้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เซนติเมตร บางดอกมีรอยจีบย่นที่โคนเล็กน้อย โคนมีเส้นใยสีเหลืองอ่อนคล้ายเชือก ฝังลงไปในดิน ผิวดอกเห็ดบาง เมื่อแก่จะปริแตกหลุดปลิวไป ภายในดอกเห็ดเมื่อยังอ่อนสีขาว มองเห็นเป็นรัศมีออกจากโคน เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ดอกเห็ดทั้งอ่อนและแก่มีลักษณะนิ่มยืดหยุ่นคล้ายยางลบ ลักษณะสปอร์ : รูปดอกบัวตูม ปลายมน ผิวเรียบ ผนังหนา มีก้านเล็กๆ ยื่นออกมา
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
การใช้ประโยชน์
เมื่อยังอ่อนรับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร
แหล่งที่พบ
ป่าเต็งรัง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31°C ความชื้นสัมพัทธ์ 94% pH 5 ความเข้มแสง 306 Lux หลังฝนตกหนักประมาณ 2-3 วัน มีแดดจ้า อากาศอบอ้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ลักษณะการเกิด : ขึ้นดอกเดี่ยว กระจายกันอยู่ทั่วไปประมาณ 2-3 ดอก ตามพื้นดนในป่าเต็งรัง
Credit
งานวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 32)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06