จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกีบสัตว์

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
-
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ganoderma applanatum
ชื่อวงศ์
GANODERMATACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ดมีลักษณะคล้ายหิ้ง หรือบางครั้งคล้ายกีบสัตว์ ไม่มีก้าน ในระยะแรกของการเจริญเติบโตอาจเป็นสีขาวผิวเรียบ แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือน้ำตาลปนแดง แข็ง ด้านบนเป็นมันหน้าเรียบ บริเวณขอบมีสีขาวปนเทาหรือจางกว่า มีความกว้าง 20 เซนติเมตร ด้านล่างมีลักษณะเป็นรูหรือเป็นท่อเรียงกัน ท่อยาว 1-4 เซนติเมตร รูกลมเล็ก มีสีขาวเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ภายในเป็นรูเป็นชั้นของโครงสร้างให้กำเนิดสปอร์เรียงกันจำนวนมาก ลักษณะสปอร์ : รูปยาวรี สีน้ำตาลหรือสีสนิม ผิวเรียบหรือมีหนามขนาดเล็ก
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบได้ตลอดทั้งปี
การใช้ประโยชน์
ไม่สามารถรับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30-32ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92-93% pH 5 ความเข้มแสง 125-150 Lux หลังฝนตก 2-3 วันอากาศร้อนอบอ้าว พบได้ตลอดทั้งปี ลักษณะการเกิด : เป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มบนต้นไม่ที่มีชีวิตหรือต้นไม้ที่ตายแล้ว พบใน บริเวณป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
Credit
เกษม สร้อย (2537 : 70) l Pegler, D. and B. Spooner (1992 : 119)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06