จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดดาว (เห็ดเผาะดาว)

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดเผาะดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Geastrum saccatum (Fr.) Fischer.
ชื่อวงศ์
GEASTRACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ดมีลักษณะกลม กว้าง 3 เซนติเมตร ผนังชั้นนอกแผ่เป็นรูปดาว กว้าง 5 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีครีม ผนังชั้นในเรียบหรือคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาลแก่ ปลายบนของช่องสปอร์ มียอดทรงสูงเรียวแหลมสีน้ำตาลแก่ คล้ายทรงกระสวย เส้นใยรั้งสปอร์สีน้ำตาลทอง เนื้อเยื่อชั้นนอกสร้างสปอร์สีน้ำตาลแก่คล้ายสีของกาแฟ โคนแผ่กว้างทรงกลมขนาด 2-4 มิลลิเมตร มีส่วนที่คล้ายราก มีเส้นใยสีขาว ลักษณะสปอร์ : สีน้ำตาลดำ ผิวสปอร์ขรุขระ
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบตลอดช่วงฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
ใช้รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
กระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นดินในบริเวณป่าโปร่ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 88% pH 6 ความเข้มแสง 605 Lux พบตลอดฤดูฝน ลักษณะการ : เกิดดอกเดี่ยวอยู่กันเป็นกลุ่ม 3-5 ดอก กระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นดินในบริเวณป่า
Credit
งานวิจัย : เกษม สร้อยทอง (2537 : 195) l ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2544 : 255)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06