จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดฆ้อนกลอง

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดฆ้อนกลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing
ชื่อวงศ์
AGARICACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ผิวแตกออกเป็นเกล็ดใหญ่สี่เหลี่ยม ปะปนกันขนหยาบสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเหลือง ทำให้เห็นเนื้อในเห็ดสีขาว ครีบขาวนวลเมื่อฉีกขาดหรือซ้ำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน สันครีบเป็นคลื่นเล็กๆ และเป็นจุดสีน้ำตาล ก่านสีขาวยาว 8 เซนติเมตร ผิวเรียบเมื่อช้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงภายในกลวง บนก้านมีแอนนูลัส เลื่อนชั้นลงได้ ด้านบนสีขาวด้านล่างสี ลักษณะสปอร์ : สีขาวรูปรีปลายด้านบนตัดขนาน ผิวเรียวผนังหนา
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบตลอดช่วงฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
ไม่แนะนำให้รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ขึ้นดอกเดี่ยวบนพื้นดินในป่าดิบแห้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 5 ความเข้มแสง 370 Lux หลังฝนตกหนัก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าว พบตลอดช่วงฤดูฝน ลักษณะการเกิด : ขึ้นดอกเดี่ยวบนพื้นดินในป่าดิบแห้ง
Credit
งานวิจัย : เกษม สร้อย (2537 : 137) l ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 136-137)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06