จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดข่าขาว

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lactarius flavidulus Imai.
ชื่อวงศ์
BOLETACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด รูปร่ม สีนวลหรือสีเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร กลางหมวกเว้าตื้น เมื่อบานเต็มที่หมวกจะกางออก ขอบงอลงเล็กน้อย ผิวเรียบ เนื้อสีขาว หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ครีบเป็นแผ่นสีขาวยาวเท่ากันและเรียงชิดกันมากประมาณ 19 ครีบ ต่อ 1 เซนติเมตร ครีบด้านในยึดติดกับก้านด้านนอก ติดขอบหมวก เมื่อฉีกขาดหรือช้ำ จะมียางสีฟ้าเรื่อออกมา แล้วแห้งเป็นก้อนเกาะติดอยู่ที่ครีบ ก้านสีเดียวกันกับหมวก ยาว 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางดอก โคนสอบเรียวเล็กกว่าด้านบนเล็กน้อย เนื้อละเอียดสีขาว ลักษณะสปอร์ : สีขาว มีหนามละเอียด และมีสันนูนสานเป็นร่างแห รอบสปอร์
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน)
การใช้ประโยชน์
ใช้รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายร่มขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกระจัดกระจายทั่วไปบนพื้นดินในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 94% pH 6 ความเข้มแสง 695 Lux หลังฝนตกหนัก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าว พบตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ลักษณะการเกิด : ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายร่มขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกระจัดกระจายทั่วไปบนพื้นดินในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
Credit
งานวิจัย : นงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 67) ;ราชบัณฑิตยสถาน (2539 :35)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06