จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดขอนแดง

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดขอนแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnoporus cinnabarius
ชื่อวงศ์
POLYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ดรูปพัดด้ามจิ๋ว สีแดงอมส้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง ผิวเรียบเป็นมันและแถบวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ด้านล่างเต็มไปด้วยรูขนาดเล็กเชื่อมติดกัน สีแดงหรือ แดงอมส้ม ก้านสีเดียวกับหมวก ยาว 1 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร สปอร์รูปไข่ ใส ลักษณะสปอร์ : รูปไข่ ใสไม่มีสี ผิว
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบตลอดช่วงฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานไม่ได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวและอยู่กันเป็นกลุ่มบนขอนไม้ผุในป่าเต็งรัง ป่าดิบแห้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ :พบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 90% pH 5 ความเข้มแสง 275 Lux หลังฝนตกอากาศร้อนอบอ้าว ท้องฟ้ามีลักษณะลายคล้ายเกล็ดปลา พบตลอดช่วงฤดูฝน ลักษณะการเกิด :ดอกเห็ดคล้ายพัดด้ามจิ๋ว สีแดงขึ้นเป็นดอกเดี่ยวและอยู่กันเป็นกลุ่มบนขอนไม้ผุในป่าเต็งรัง ป่าดิบแห้ง
Credit
งานวิจัย : เกษม สร้อย (2537 : 82)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06