จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกระปุกแป้ง

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดกระปุกแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lycoperdon gemmatum Fr.
ชื่อวงศ์
LYCOPERDACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ด เมื่อยังอ่อนอยู่เป็นก้อนสีขาว แต่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาปนน้ำตาลอ่อน เมื่อเป็นดอกเห็ดแก่ อยู่ด้านบนจะมีปุ่มเล็กๆ หนาแน่นตรงกลางและกระจายห่างออกไป ขนาด 2-3 เซนติเมตร สูง 2-3 เซนติเมตร มีฐานรองรับเป็นโคนใหญ่ ซึ่งเรียวเล็กกว่าตอนบนเล็กน้อย ผิวด้านบนนูนและแตกออกเป็นรูเพื่อให้ผงสีน้ำตาลอมเขียวหม่นฟุ้งกระจายออกมาเมื่อเห็ดแก่ การฟุ้งกระจายของผงคล้ายควันไฟหรือบุหรี่ ลักษณะสปอร์ : มีสีน้ำตาล
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน)
การใช้ประโยชน์
รับประทานไม่ได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
เกิดดอกเดี่ยวกระจัดกระจายบนพื้นดินบริเวณชายป่าละเมาะ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 32°C ความชื้นสัมพัทธ์ 91% pH 6 ความเข้มแสง 366 Lux หลังฝนตกอากาศรอนอบอ้าว ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ลักษณะการเกิด : เกิดดอกเดี่ยวกระจัดกระจายบนพื้นดินบริเวณชายป่าละเมาะ
Credit
งานวิจัย : อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 101)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06