จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกรวยทองตากู

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดกรวยทองตากู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze
ชื่อวงศ์
POLYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ดรูปกรวยปากกว้างหมวกเห็ดมีสีอ่อนแก่สลับกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลแดง มีแถบสีน้ำตาลเป็นวงหลายวง ผิวเรียบเป็นมันบางและหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านลางเต็มไปด้วยรูกลมเล็กๆ สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลโคนแผ่เป็นแป้นกลมเล็กๆ ไว้ยึดกับขอนไม้ ลักษณะสปอร์ : รูปไข่ ไม่มีสี ใส ผนังบาง
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานไม่ได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
เกิดดอกเดี่ยวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนดินตามโคนต้นไม้ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 90% pH 4 ความเข้มแสง 870 Lux หลังฝนตกอากาศร้อนอบอ้าว ท้องฟ้ามีลักษณะลายคล้ายเกล็ดปลา พบตลอดฤดูฝน ลักษณะการเกิด : ดอกเห็ดคงรูปอยู่ได้นาน มีลายเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นเกิดดอกเดี่ยวอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนดินตามโคนต้นไม้ พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
Credit
งานวิจัย : อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 88)l ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 10)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06