จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดขอนขาว

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดขอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lentinus squarrosulas Mont.
ชื่อวงศ์
POLYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 7 ความเข้มแสง 205 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าวลักษณะท้องฟ้าลายคล้ายดอกเห็ดพบตลอดฤดูฝน
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
ใช้รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร เช่น แกง ผัด
แหล่งที่พบ
ลักษณะการเกิด : เป็นเห็ดสีขาวและมีกรวยตื้นคล้ายแตรเกิดดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มโคนติดกัน บนขอนไม้พลวง เหียง ในป่าเต็งรัง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเก็ด รูปกรวยตื้น สีขาว ขอบงอลงเล็กน้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร เมื่อเป็นเห็ดอ่อน ผิวมีเกล็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีน้ำตาลหม่น หรือสีเทา เรียงกระจายจากกลางหมวกออกไปยังขอบ เนื้อบางและเหนียวเล็กน้อย ครีบสีตาวแคบเรียงชิดกันยาวขนานกับกรวยลงไปยึดติดกับก้าน ก้านรูปทรงกระบอก สีขาวยาว 2-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร โคนก้านเรียวบนก้านมีเกล็ดเช่นเดียวกับหมวก เนื้อสีขาวแน่นและเหนียว ลักษณะสปอร์ : รูปทรงกระบอก สีขาวนวล ผิวเรียบ ผนังบาง
Credit
ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 33) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2544 : 199)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06