จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดข้าวแป้ง

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดน้ำแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Russula alboareolata
ชื่อวงศ์
-
รูปร่าง-ลักษณะ
ดอกเห็ดสีขาว มีผงแป้งกระจายตามดอกเห็ด เป็นเห็ดมีพิษดอกเห็ดรูปกระทะคว่ำสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ผิวแตกเป็นเกล็ดสี่เหลี่ยมกระจายออกไปยังขอบ เมื่อบานเต็มที่เกล็ดเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล ตรงกลางหมวกดอกเว้าตื้น ขอบม้วนงอลงเล็กน้อยเรียว ริ้วยาว 1-1.5 เซนติเมตร โดยรอบและฉีกขาด ทำให้ขอบคล้ายซี่ฟัน ครีบเรียงห่างกัน ก้านยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร ผิวเรียบหรือเป็นเส้นนูนตามยาว
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานไม่ได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ไม่ปรากฎการใช้ประโยชน์
แหล่งที่พบ
ป่าชุมชนบ้านน้ำอ้อ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
-
Credit
ยุทธศาสตร์ แผลงศาสตรา
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-09-06