จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกรวย

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดกรวย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Inonotus hispidus
ชื่อวงศ์
PILYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : โครงสร้างของเห็ดมีลักษณะแข็ง มีความกว้าง 10 เซนติเมตร ในระยะแรกจะมีสีน้ำตาลอมเหลือง เมื่อแก่จะหนาและนูนขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนเทา ด้านบนมีขนละเอียดขนาดเล็กปกคลุมมากมาย ด้านล่างมีลักษณะเป็นรูกลมขนาดเล็กมาก ภายในเป็นชั้นของโครงสร้างให้กำเนิดสปอร์เกิดเรียงติดต่อกัน ไม่มีก้าน เมื่อแก่และแห้งสีจะซีดลงแตกหักง่ายในสภาพแห้ง ลักษณะสปอร์สีน้ำตาลปนเทา ยาวรี ผิวเรียบ
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
-
การใช้ประโยชน์
ไม่แนะนำให้รับประทาน
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
พบบนต้นไม้ที่มีชีวิตและตามท่อนไม้ผุผังในที่ชื้น ในบริเวณป่าเบญจพรรณ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ค่อนข้างชื้น อุณหภูมิ 32ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 6 อากาศร้อนอบอ้าว พบได้ตลอดปีถ้ามีความชื้นเหมาะสม
Credit
งานวิจัย :เกษม สร้อย (2537 : 55)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-16