จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดกรวยขาว

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดกรวยขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coltricia cinnamonea
ชื่อวงศ์
POLYPORACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด สีเหลืองบานออกเป็นรูปกรวย เนื้อเห็ดเหนียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ผิวด้านบนสีน้ำตาลอ่อนผิวเรียบ ขอบหมวกเห็ดม้วนลงและหยักเป็นคลื่นคล้ายกลีบดอกไม้ด้านล่างสีขาวนวลค่อนข้างเรียบ ก้านดอกสีขาวนวล รูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1-5 เซนติเมตร โค้งงอเล็กน้อย บริเวณโคนก้านมีเปลือกสีน้ำตาลแดงหุ้ม หลุดออกง่าย ดอกเห็ดเป็นรูปกรวย เกิดดอกเดี่ยว อยู่กันเป็นกลุ่มบนพื้นดินในป่าเต็งรัง ลักษณะสปอร์ : สีขาวนวล
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน)
การใช้ประโยชน์
ไม่แนะนำให้รับประทาน
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
-
แหล่งที่พบ
ดอกเห็ดเป็นรูปกรวย เกิดดอกเดี่ยว อยู่กันเป็นกลุ่มบนพื้นดินในป่าเต็งรัง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้นมาก อุณหภูมิ 32ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 6 ความเข้มแสง 980 Lux หลังฝนตกร้อนอบอ้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
Credit
งานวิจัย : Arora,D. (1986 : 568)l Lincoff. G.H. (1992 : 450)อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-16