จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดตีนกั๊บแก้, เห็ดแค่น

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดตีนตุ๊กแก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Schizophyllum commune
ชื่อวงศ์
-
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : ดอกเห็ดเจริญออกข้างเดียวเป็นรูปคล้ายพัด กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1-4 เซนติเมตรด้านบนสีขาวหม่น มีขนละเอียดสีเดียวกับก้าน ก้านสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมแดง ลักษณะคล้ายครีบแต่แคบเรียวเล็กแยกเป็นแฉก รัศมีจากโคบนดอกไปจรดขอบหมวก เมื่อแห้งขอบจะม้วนงอลง บางแห่งมีรอยฉีกเป็นทางยาวเข้าไปเกือบถึงโคน ทำให้ดูแลคล้ายตีนตุ๊กแก เนื้อแข็งเหนียว คงรูปร่างอยู่นานหลายเดือนก่อนจะผูเปื่อยไปในที่สุด ลักษณะสปอร์ : รูปรีสีขาว ผิวเรียบ
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
การใช้ประโยชน์
ใช้เป็นอาหาร
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
สรรพคุณทางยา ยังยั้งเนื้องอก และปรับสมดุลให้ร่างกายสดชื่น เป็นอาหาร เนื้อเห็ดอ่อนมีรสชาติอร่อยนุ่มและไม่เหนียว นิยมนำไปทอดใส่ไข่ หรือทางใต้นิยมนำไปแกงคั่วรวมกับเนื้อสัตว์
แหล่งที่พบ
ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : หลังฝนตก 2-3 วัน และอากาศร้อนอบอ้าว วันที่พบเห็ด ท้องฟ้าลายคล้ายดอกเห็ดกระจายอยู่ ลักษณะการเกิด : ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกระจัดกระจายหรือเป็นกลุ่มซ้อนกันเป็นชั้นบนต้นไม้ หรือขอบไม้มะขาม ขอนไม้พอก ในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ พบมากที่ป่าชุมชนเขาวง ในบริเวณที่ค่อนข้างแห้ง อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92% pH 6 ความเข้มแสง 278 Lux
Credit
ฉันท์ฐิตา ธีระวรรณ
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-16