จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดจวักงู เห็ดกวักงู

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดหลินจือ (Ling Zhi Mushroom), เห็ดหมื่นปี, เห็ดเล่งจือ,เห็ดไม้,เห็ดนางกวัก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amauroderma rugosum (Blume et Nees ex Fr.) Torr.
ชื่อวงศ์
GANODERMATACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด สีน้ำตาลดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร มีจนคล้ายกำมะหยี่สีเดียวกัน ผิวหยักเป็นร่อนเล็กๆ หรือเป็นรอยย่นกระจายเป็นรัศมีและเป็นแถบวงกลมออกไปยังขอบ เนื้อสีน้ำตาลดำหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ด้านล่างรูกลมเล็กๆ ปากรูสีขาวซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเมื่อถูกสัมผัสเมื่อดอกแก่ ก้านตั้งตรงรูปทรงกระบอกยาว 4-16 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-1 เซนติเมตร อยู่ติดขอบหมวกด้านใดด้านหนึ่ง ผิวมีสีและขนเหมือนหมวก เนื้อสีน้ำตาลอมเหลือง ลักษณะสปอร์ : รูปกลมหรือค่อนข้างกลมสีน้ำตาล ผนังหนา 2 ชั้น ซึ่งมีหนามเล็กๆ อยู่ระหว่างกลาง
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน)
การใช้ประโยชน์
ใช้เป็นอาหาร
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ใช้บำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้มีกำลัง ทำให้ความจำดีขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ชะลอความแก่ ต้านมะเร็ง รักษาโรคตับ ความดันโลหิตสูง ขับปัสสาวะ ภาวะมีบุตรยาก การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ ตับอักเสบ ริดสีดวงทวาร
แหล่งที่พบ
ลักษณะการเกิด : เป็นดอกเดี่ยวอยู่เป็นกลุ่มบนรากไม้ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ :พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30-32ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92-93% pH 5 ความเข้มแสง 130 Lux หลังฝนตก 2-3 วันร้อนอบอ้าว ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน สปอร์ รูปยาวรี สีน้ำตาล ผิวเรียบ ธรรมชาติของเห็ดโดยทั่วไปมีโครงสร้างที่เเข็งเเรงมาก หากขาดอาหารจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว รอจนมีน้ำและอาหารที่สมบูรณ์ เห็ดก็จะเจริญเติบโต ได้อีกด้วย อาจมีอายุได้หลายปี
Credit
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (2544 : 132) ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 59)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-16