จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดตาบหมู่ เห็ดโคน

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Termitomyces robustus (Beeli) Heim
ชื่อวงศ์
AMANITACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะสัณฐานวิทยา : หมวกเห็ด รูปกระทะคว่ำ สีน้ำตาลหม่นอมเหลืองอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 14-15 เซนติเมตร ยอดป้านและเป็นพูหรือลอน เมื่อยังอ่อนผิวเรียบและหนืดมือ และมีบางส่วนโดยเฉพาะกลางหมวกที่หยาบ หรือเป็นสันนูนเล็กๆ กระจายเป็นวงกลมออกไปยังขอบมีแอนนูลัส ซึ่งจะแห้งหายไปเมื่อขอบกางออก ครีบสีขาวอมชมพู ไม่ยึดติดกับก้าน ขอบไม่เรียบ ก้านรูปทรงกระบอก สีขาวหรือขาวนวล ยาว 6-20 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร โคนก้านใหญ่แล้วเรียวยาวลงไปจนถึงรังปลวก ผิวเรียบ หรือมีเส้นใยบาง เนื้อแน่นแข็งสีขาว ลักษณะสปอร์ : ปรีหรือรูปไข่กลับ สีน้ำตาลเรื่อๆ อมชมพู ผิวเรียบ ผนังบาง
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
ฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
ประกอบอาหาร
แหล่งที่พบ
บนพื้นดินที่มีจอมปลวก ในป่าเต็งรัง
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 30-31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 92-93% pH 6 ความเข้มแสง 403 Lux หลังฝนตกอากาศร้อนอบอ้าว พบตลอดฤดูฝนถ้ามีชื้นเหมาะสม ลักษณะการเกิด : ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวกระจัดกระจายบนพื้นดินที่มีจอมปลวก ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
Credit
งานวิจัย : ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 55)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-15