จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

เห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งคราม

ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ มีลักษณะค่อนข้างกลมสีน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ
Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
เห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boletus colossus Heim
ชื่อวงศ์
BOLETACEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ลักษณะหมวกเห็ด โค้งนูนรูปกระทะคว่ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร มีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่สีน้ำตาลดำ เมื่อบานเต็มที่กลางหมวกเว้าเล็กน้อย ผิวสีน้ำตาลดำเมื่อถูกความชื้นจะลื่นมือ เนื้อสีเหลืองอ่อนหนาเมื่อฉีกขาดหรือช้ำไม่เปลี่ยนสี ด้านล่างของหมวกมีรูเล็กๆ สีเหลืองปากรูเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือเหลืองอมน้ำตาล ก้านสีน้ำตาลดำใต้หมวกลงมาสีอ่อนกว่าเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนยาว 4-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร โคนก้านใหญ่เป็นกระเปราะผิวโปร่งนูนและเป็นร่องส่วนใหญ่บางส่วนมีลายสีน้ำตาลสานกันห่างๆ บนก้าน
ลักษณะวิสัย/ประเภท
จุลินทรีย์ › เห็ด
ฤดูการที่พบ
พบในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
การใช้ประโยชน์
ใช้รับประทานได้
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
รับประทาน
แหล่งที่พบ
ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว หรือกลุ่มโคนติดกันบนพื้นดินทั่วไปในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ลักษณะทางกายภาพ : พบในบริเวณที่ชื้น อุณหภูมิ 31ºC ความชื้นสัมพัทธ์ 90% pH 4 ความเข้มแสง 100 Lux หลังฝนตก 2-3 วัน อากาศร้อนอบอ้าว พบในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ลักษณะการเกิด :ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว หรือกลุ่มโคนติดกันบนพื้นดินทั่วไปในป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ
Credit
งานวิจัย :ราชบัณฑิตยสถาน (2539 :72- 73) l อนงค์ จันทร์ศรีกุล (2542 : 50)
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-08-15