จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

Recently updated listing RSS

เห็ดเผิ่งนกยูง

ชื่อสามัญเห็ดเผิ่งนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์Heimiella mandarina Ces.
เห็ดเผิ่งตับควาย

ชื่อสามัญเห็ดเผิ่งตับควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดเผาะหนัง

ชื่อสามัญเห็ดเผาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Geastrum saccatum Fr.
เห็ดเผาะฝ้าย

ชื่อสามัญเห็ดเผาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
เห็ดหูหนูดำ

ชื่อสามัญเห็ดหูหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์Auricularia auricula
เห็ดหูหนูขาว

ชื่อสามัญเห็ดหูหนูขาว White Jelly Fungus
ชื่อวิทยาศาสตร์Tremella fuciformis Berk.
เห็ดหำพาน

ชื่อสามัญเห็ดขลำหมา
ชื่อวิทยาศาสตร์Alpova tappei Fogel
เห็ดหาด

ชื่อสามัญเห็ดหาด
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius sp.
เห็ดหมื่นปี

ชื่อสามัญเห็ดหลินจือ
ชื่อวิทยาศาสตร์Ganoderma lucidum (Fr.) Karst
เห็ดหน้าแหล่ เห็ดหน้าม่วง

ชื่อสามัญเห็ดหน้าม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr.
เห็ดพุงหมูใหญ่ เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดพุงหมูใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula foetens Fr.
เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดหน้างัว
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
เห็ดหนังปลาดุก  เห็ดหล่มครีบส้อม

ชื่อสามัญเห็ดหล่มครีบส้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula heterophylla Fr.
เห็ดร่างแห เห็ดบักขี้คร้าน เห็ดดางแห

ชื่อสามัญเห็ดร่างแห
ชื่อวิทยาศาสตร์Dictyophora multicolor (Berk.) Broome var. lacticolor Beid
เห็ดรังนก

ชื่อสามัญเห็ดรังนกกระจอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Cyathus striatus Will.
เห็ดระโงกเหลือง

ชื่อสามัญเห็ดไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita hemibapha (Berk. Et Broome) Sacc subsp javanica Corneret Bas
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตาก

ชื่อสามัญเห็ดระโงกหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดระโงกขาว

ชื่อสามัญเห็ดไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita princes Coner et Bas
เห็ดระงาก เห็นระโงกหิน

ชื่อสามัญเห็ดหมวกมรณะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita phalloides
เห็ดรวงผึ้ง

ชื่อสามัญเห็ดรวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Favolus brasilensis (Fr.) Fr.