จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

New listing RSS

ชื่อสามัญไผ่เฮียะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Cephalostachyum virgatum Kurz.
ชื่อสามัญไผ่เหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa vulgaris
ชื่อสามัญไผ่หอม
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa polymorpha
ชื่อสามัญไผ่หวาน
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa Sp.
ชื่อสามัญไผ่หลอด
ชื่อวิทยาศาสตร์Neohouzeaua mekongensis
ชื่อสามัญไผ่หก ไผ่นวลใหญ่ หรือไผ่โป
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus hamiltonii
ชื่อสามัญไผ่สีสุก
ชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขึ้นเป็นกอใหญ่หนาแน่นมาก มีความสูงประมาณ 15-25 เมตร กิ่งและแขนงมีหนามแหลมคม ลักษณะของลำต้นกลวง เนื้อหนาประมาณ 3-7 มม. ส่วนโคนต้นจะมีความหนาถึง 1.5 ซม. ลำต้นมีสีเขียวสด ผิวเป็นมัน ข้อไม่พองออกมา มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำประมาณ 10-20 ซม. ปล้องยาวประมาณ 25-60 ซม. บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม กิ่งจะแตกออกไปตั้งฉากกับลำ สีของกิ่งจางกว่าลำหรือปนเหลือง กาบหุ้มลำหนาลักษณะเหมือนหนัง ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลเข้ม ยาวประมาณ 12-15 ซม. กว้างประมาณ 7-10 ซม. มีแถบสีน้ำตาลม่วงและเหลืองเมื่อยังอ่อน ตามขอบมีขนยาว กระจังกาบแคบมากหยักลึกประมาณ 2 มม. รูปทรง (เรือนยอด) ใบ : ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่มกว้างหรือตัดตรง ใบยาว 10-20 ซม. กว้าง 0.8-2 ซม. ใต้ใบมีสีเขียวอมเหลือง เส้นลายใบมี 5-9 คู่ ขอบใบคายและสาก ก้านใบสั้น ครีบของใบเล็ก มีขนกระจังของใบ ปลายมนป้าน บางทีมีขนตามขอบกาบหุ้มใบมีขนอยู่ด้านนอก ผล : หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบหุ้มสีเหลือง ขนที่หน่อมีสีน้ำตาล หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม หน่อใช้ประกอบอาหารในรูปของหน่อไม้สด และรูปหน่อไม้ดอง เพราะจะให้เนื้อไม้เปรี้ยว สีขาว และเก็บได้นานโดยไม่เปื่อย
ชื่อสามัญไผ่เลี้ยง
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa mulfiplex
ชื่อสามัญไผ่ลำมะลอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa longispiculata Gamble
ชื่อสามัญไผ่ไร่
ชื่อวิทยาศาสตร์Oxytenanthera albociliata Monro และมีชื่อพ้องทางพฤกษศาสตร์คือ Gigantochloa Kurz
ชื่อสามัญไผ่รวกดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Thyrsostachys oliveri Gamble
ชื่อสามัญไผ่รวก
ชื่อวิทยาศาสตร์Thyrsostachys Siamensis Gamble
ชื่อสามัญไผ่เพ็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์Vietnamosasa pusilla
ชื่อสามัญไผ่ผาก
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa densa
ชื่อสามัญไผ่เป๊าะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus giganteus
ชื่อสามัญไผ่บงหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa burmanica Gamble
ชื่อสามัญไผ่บงใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus brandisii Kurz
ชื่อสามัญไผ่บงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa tulda Roxb.
ชื่อสามัญไผ่บงคาย
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa hosseusii