จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

Most rated listing 

เห็ดผึ้งข้าว

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่าขนมปังกะโหลก
ชื่อวิทยาศาสตร์Suillus tomentosus
เห็ดผึ้งดำ

ชื่อสามัญ-
ชื่อวิทยาศาสตร์Tylopilus alboater
เห็ดผึ้งยูคา

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Tylopilus plumbeoviolaceus
เห็ดพุงหมูใหญ่ เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดพุงหมูใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula foetens Fr.
เห็ดฟานน้ำแดง  เห็ดฝาด

ชื่อสามัญเห็ดฟานน้ำแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius volemus (Fr.) Fr.
เห็ดมันกบ

ชื่อสามัญเห็ดมันปูใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Cantharellus cibarius Fr.
เห็ดรวงผึ้ง

ชื่อสามัญเห็ดรวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Favolus brasilensis (Fr.) Fr.
เห็ดระงาก เห็นระโงกหิน

ชื่อสามัญเห็ดหมวกมรณะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita phalloides
เห็ดระโงกขาว

ชื่อสามัญเห็ดไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita princes Coner et Bas
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตาก

ชื่อสามัญเห็ดระโงกหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดรังนก

ชื่อสามัญเห็ดรังนกกระจอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Cyathus striatus Will.
เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดหน้างัว
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
เห็ดหน้าแหล่ เห็ดหน้าม่วง

ชื่อสามัญเห็ดหน้าม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr.
เห็ดไคล

ชื่อสามัญเห็ดหล่มกระเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์Rusula virescens Fr.
เห็ดหนังปลาดุก  เห็ดหล่มครีบส้อม

ชื่อสามัญเห็ดหล่มครีบส้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula heterophylla Fr.
เห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งคราม

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Boletus colossus Heim
เห็ดไข่ไก่ เห็ดไข่ขี้กระเดือน

ชื่อสามัญเห็ดไข่ไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita hemibapha (Berk.et Broome) Sacc.
เห็ดโคน

ชื่อสามัญเห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces fuliginosus Heim
ไผ่สีสุก ว่ามีบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อสามัญไผ่สีสุก Bamboo
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa blumeana Schult.f.
เห็ดถ่าน เห็ดถ่านเล็ก

ชื่อสามัญเห็ดถ่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula densfolia (Secr) Gill.