จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพเห็ดRSS

Add your listing here

ฐานข้อมูลชีวภาพของเห็ดชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

เห็ดเหม็ด

ชื่อสามัญเห็ดเหม็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์Boletus griseipurpureus Corner
เห็ดแครง

ชื่อสามัญRain Quail
ชื่อวิทยาศาสตร์Schizophylum commune Fr
เห็ดแดง เห็ดแดงใหญ่ เห็ดแดงกุหลาบ

ชื่อสามัญเห็ดแดงกุหลาบ Rosy Russula
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula rosacea Pers. Ex S.F. Gray
เห็ดโคน

ชื่อสามัญเห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces fuliginosus Heim
เห็ดโคนข้าวตอก

ชื่อสามัญเห็ดข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitiomuces Microcarpus
เห็ดไข่ห่าน

ชื่อสามัญเห็ดไข่ห่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita hemibapha
เห็ดไข่ไก่ เห็ดไข่ขี้กระเดือน

ชื่อสามัญเห็ดไข่ไก่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita hemibapha (Berk.et Broome) Sacc.
เห็ดไค

ชื่อสามัญเห็ดไค
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดไคล

ชื่อสามัญเห็ดหล่มกระเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์Rusula virescens Fr.