จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพเห็ดRSS

Add your listing here

ฐานข้อมูลชีวภาพของเห็ดชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

เห็ดมันปู

ชื่อสามัญเห็ดมันปู
ชื่อวิทยาศาสตร์Craterellus aureus Berk.Et Curt.
เห็ดรวงผึ้ง

ชื่อสามัญเห็ดรวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Favolus brasilensis (Fr.) Fr.
เห็ดระงาก เห็นระโงกหิน

ชื่อสามัญเห็ดหมวกมรณะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita phalloides
เห็ดระโงกขาว

ชื่อสามัญเห็ดไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita princes Coner et Bas
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตาก

ชื่อสามัญเห็ดระโงกหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดระโงกเหลือง

ชื่อสามัญเห็ดไข่
ชื่อวิทยาศาสตร์Amanita hemibapha (Berk. Et Broome) Sacc subsp javanica Corneret Bas
เห็ดรังนก

ชื่อสามัญเห็ดรังนกกระจอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Cyathus striatus Will.
เห็ดร่างแห เห็ดบักขี้คร้าน เห็ดดางแห

ชื่อสามัญเห็ดร่างแห
ชื่อวิทยาศาสตร์Dictyophora multicolor (Berk.) Broome var. lacticolor Beid
เห็ดหนังปลาดุก  เห็ดหล่มครีบส้อม

ชื่อสามัญเห็ดหล่มครีบส้อม
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula heterophylla Fr.
เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดหน้างัว
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
เห็ดหน้าแหล่ เห็ดหน้าม่วง

ชื่อสามัญเห็ดหน้าม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr.
เห็ดหมื่นปี

ชื่อสามัญเห็ดหลินจือ
ชื่อวิทยาศาสตร์Ganoderma lucidum (Fr.) Karst
เห็ดหาด

ชื่อสามัญเห็ดหาด
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius sp.
เห็ดหำพาน

ชื่อสามัญเห็ดขลำหมา
ชื่อวิทยาศาสตร์Alpova tappei Fogel
เห็ดหูหนูขาว

ชื่อสามัญเห็ดหูหนูขาว White Jelly Fungus
ชื่อวิทยาศาสตร์Tremella fuciformis Berk.
เห็ดหูหนูดำ

ชื่อสามัญเห็ดหูหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์Auricularia auricula
เห็ดเผาะฝ้าย

ชื่อสามัญเห็ดเผาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
เห็ดเผาะหนัง

ชื่อสามัญเห็ดเผาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Geastrum saccatum Fr.
เห็ดเผิ่งตับควาย

ชื่อสามัญเห็ดเผิ่งตับควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดเผิ่งนกยูง

ชื่อสามัญเห็ดเผิ่งนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์Heimiella mandarina Ces.