จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพเห็ดRSS

Add your listing here

ฐานข้อมูลชีวภาพของเห็ดชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

เห็ดถ่าน เห็ดถ่านเล็ก

ชื่อสามัญเห็ดถ่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula densfolia (Secr) Gill.
เห็ดถ่านใหญ่

ชื่อสามัญเห็ดถ่านใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula nigricans Fr.
เห็ดถ้วย , ราถ้วย

ชื่อสามัญPink Burn Cup , Cup Fungi
ชื่อวิทยาศาสตร์Tarzetta rosea (Rea) Dennis
เห็ดทรามิเตส

ชื่อสามัญเห็ดทรามิเตส
ชื่อวิทยาศาสตร์Trametes versicolo
เห็ดนกยูง

ชื่อสามัญเห็ดนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์Macrolepiota dolichaula (Bedrk.& Br.) Pegler & Rayner
เห็ดนมหมูย่าน

ชื่อสามัญเห็ดนมหมูย่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์-
เห็ดนางฟ้า

ชื่อสามัญเห็ดนางฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer
เห็ดน้ำแป้ง เห็ดน้ำแป้ง

ชื่อสามัญเห็ดน้ำแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula alboareolata Hongo.
เห็ดบด

ชื่อสามัญเห็ดลม
ชื่อวิทยาศาสตร์Lentinus polychrous Lev.
เห็ดประทัดจีน

ชื่อสามัญเห็ดประทัดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrocybe firma (Berk.et Broome) Sing.
เห็ดปลวก

ชื่อสามัญเห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces straiatus (Beeli Geim)
เห็ดปลวกจิก

ชื่อสามัญเห็ดข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces microcarpus (Berk.et Broome) Heim
เห็ดผึ้ง

ชื่อสามัญเห็ดปอดม้า
ชื่อวิทยาศาสตร์Heimiell retispora (Pat, and Bak.) Boedijn.
เห็ดผึ้งขายาว

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Sillys pictus
เห็ดผึ้งข้าว

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่าขนมปังกะโหลก
ชื่อวิทยาศาสตร์Suillus tomentosus
เห็ดผึ้งดำ

ชื่อสามัญ-
ชื่อวิทยาศาสตร์Tylopilus alboater
เห็ดผึ้งยูคา

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Tylopilus plumbeoviolaceus
เห็ดพุงหมูใหญ่ เห็ดหน้างัว

ชื่อสามัญเห็ดพุงหมูใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula foetens Fr.
เห็ดฟานน้ำแดง  เห็ดฝาด

ชื่อสามัญเห็ดฟานน้ำแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius volemus (Fr.) Fr.
เห็ดมันกบ

ชื่อสามัญเห็ดมันปูใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Cantharellus cibarius Fr.