จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ไผ่ซางหม่น

ขยายพันธุ์กล้าไม้ไผ่ซางหม่นจำหน่ายด้วยโดยใช้เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการชำปล้องซึ่งจะทำให้ได้กล้าไม้ไผ่เพิ่มมากขึ้น

Rating
0 vote
Favoured:
0

Listings details

ชื่อสามัญ
ไผ่ซางหม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dendrocalamus sericeus
ชื่อวงศ์
GRAMINEAE
รูปร่าง-ลักษณะ
ไผ่ซางหม่น เป็นไผ่สายพันธุ์พื้นเมืองที่พบมากเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และลำพูน แต่ด้วยลักษณะพิเศษที่ลำมีขนาดใหญ่ ลำตรง แข็งแรง เนื้อไม้หนา สวยงาม ทำให้ไผ่ซางหม่นกลายเป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี นิยมนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่คุณภาพดี จนเป็นที่ขนานนามว่า "เพชรแห่งล้านนา"
ลักษณะวิสัย/ประเภท
พืชเศรษฐกิจ>ไผ่ (หญ้า)
ฤดูการที่พบ
ทุกฤดู แต่ฤดูการใช้ประโยชน์คือ ฤดูฝน
การใช้ประโยชน์
ใช้ส่วนลำต้น นำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์:
หน่อนิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง อัดปีบ อบแห้ง
แหล่งที่พบ
พบมากเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง และลำพูน
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม
ไผ่ซางหม่นจะเจริญเติบโต ได้ดีเมื่อผ่านปีที่ 4 ไปเพราะมีไผ่ลำใหญ่เป็นลำแม่ให้หน่อที่มีขนาดใหญ่ แต่หากมีการให้ปุ๋ยให้น้ำที่เหมาะสมก็อาจได้ผลผลิตอย่างมากตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป หากต้องการนำลำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ด้านก่อสร้างหรือทำเครื่องเรือนที่มีราคาแพงควรเลือกลำไม้ไผ่ที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไปเพราะลำไผ่ที่แก่มักไม่ถูกรบกวนจากมอดและแมลง ฉะนั้นหากมีวัตถุประสงค์ในการปลูกไผ่เพื่อผลิตทั้งหน่อไม้ และนำไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ ควรปล่อยหน่อไม้ให้เป็นลำต่อไปโดยตัดกิ่งแขนงเล็ก ๆ บริเวณโคนต้นทิ้งไปเท่านั้น เมื่ออายุ 2 ปีจะมีหน่อไม้แตกขึ้นมาอีก อาจจะคัดเลือกหน่อไม้ที่มีลักษณะไม่ดีออกไปจำหน่ายบ้าง โดยเลือกหน่อไม้ที่แทรกมาจากดินและมีขนาดใหญ่สมบูรณ์เก็บไว้ให้เป็นต้นใหม่ประมาณ 5-6 หน่อ ฉะนั้นเมื่อขึ้นปีที่ 3 จะมีลำประมาณ 8-10 ลำ เมื่อครบอายุ 3 ปีจะมีหน่อจำนวนมาก สามารถตัดหน่อออกไปจำหน่ายได้ ลักษณะของหน่อจะมีขนาดใหญ่ รสชาติดี นิยมนำไปแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง หน่อไม้อัดปีบ และหน่อไม้อบแห้ง ในปีที่ 4 เป็นต้นไปก็สามารถตัดลำมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะลำต้นมีขนาดใหญ่ ตรง มีความยาวประมาณ 10-15 เมตร เนื้อไม้มีความหนา เหนียว และแข็งแรงมาก โดยเฉพาะเมื่อลำแก่จะยิ่งแข็งมาก ทำให้แมลง มอด ไม่มากัดกินเหมือนไผ่ชนิดอื่นๆ จึงนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ บ้านพักอาศัย ระยะปลูกของไผ่ซางหม่นคือ 4x4 หรือ 4x5 หรือ 5x5 เมตร (ระยะระหว่างต้นxระหว่างแถว) แล้วแต่ความสมบูรณ์และขนาดของพื้นที่ ถ้าพื้นที่มีขนาดใหญ่ก็ปลูกห่างได้
Credit
เกษตรรายงานพิเศษ แนวหน้า
แหล่งที่มาของข้อมูล
วันที่บันทึกโดย ifarm
2011-11-01