การเพาะปลูก การทำฟาร์ม การเกษตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเชิงพาณิชย์ และเชิงครัวเรือน

 

Info Info


ปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของชีวิตส่วนตัว การงาน และธุรกิจ

 

Info Info


กลยุทธ์การทำธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจธรรมชาติ ธุรกิจสีเขียว

 

Info
Info
ifarm_signup

Be a privileged member. Join us now
สมัครเป็นสมาชิก ifarm ฟรี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย - สิทธิประโยชน์ | ลงทะเบียน

.

Moringa Oleifera
มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์

Moringa Oleiferaมะรุม ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้มหัศจรรย์เนื่องจากมีคุณค่าด้านอาหารและการยา


Straw Mushroom
เห็ดฟาง พืชเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและประเทศ

straw_mushroom_home1
เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่มีการเพาะปลูกกันมาก ทั้งแบบโรงเรือน กองเตี้ย และในตะกร้า


Bamboo
ไผ่ ต้นไม้เศรษฐกิจแห่งศตวรรษที่ 21

bamboo_new
ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ ศตวรรษที่ 21 เพราะมีประโยชน์ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์

 


Learning Center
More ways to get you to full potential.

เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ศูนย์เรียนรู้ ifarm เปิดหลักสูตรอบรม ทั้งแบบ Public Training และ Group Training อาทิ การอบรมเพาะเห็ดถุง การอบรมเพาะเห็ดฟาง การอบรมเพาะไส้เดือนดิน การอบรมปลูกผักสวนครัว การอบรมการดูแลชีวิตตามแนวทางธรรมชาติ และการทำสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วศูนย์เรียนรู้ ifarm ยังส่งเสริมการเรียนรู้แบบ informal learning ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม
.
Info


เชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตร สินค้าธรรมชาติ สินค้าออแกนิคคุณภาพดี ราคาประหยัด

 

Info Info


เสนอซื้อ เสนอขายสินค้าของท่านผ่านระบบออนไลน์ (e-marketplace) ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Info Info


เชิญชมวีดีโอเกี่ยวกับการดูแลธรรมชาติ การเพาะปลูก ธุรกิจสีเขียว

 

Info

Join Our Facebook_new Join Facebook. Share & Discuss !
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ifarm community บนเครือข่าย facebook 

เกี่ยวกับเรา


 

เกษตรและธรรมชาติ

การเพาะเห็ด

การเลี้ยงไส้เดือน

ต้นไม้เศรษฐกิจและสมุนไพร 

วิถีแห่งธรรมชาติ

สู่ความยั่งยืน

เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ Green Idea

 

ธุรกิจและกลยุทธ์สีเขียว

 

อบรมสัมมนา

เกษตรและธรรมชาติ

การตลาด

วิถีธรรมชาติ


 

เครื่องมือออนไลน์

ระบบดาวน์โหลด RSS email

 

 

.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black